Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ARS USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 145.525 1.006
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 172.663 1.194
Τιμές της μεθάνιο 19.09.2022 61.947 0.428
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ARS USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 5.87 0.041
Επιχείρηση 01.12.2021 4.36 0.03
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία ARS USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1.004 0.007 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 1.261 0.009 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK