Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ARS USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 991.429 1.11
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 1059 1.185
Τιμές της μεθάνιο 27.05.2024 526.392 0.589
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ARS USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 18.29 0.02
Επιχείρηση 01.09.2023 22.98 0.026
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία ARS USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 7.248 0.008 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 2.447 0.003 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK