Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ARS USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 201.361 0.969
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 234.744 1.129
Τιμές της μεθάνιο 27.03.2023 95.561 0.46
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ARS USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 8 0.038
Επιχείρηση 01.09.2022 7.01 0.034
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία ARS USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 1.16 0.006 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 1.82 0.009 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK