Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ARS USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 380.296 1.058
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 423.596 1.178
Τιμές της μεθάνιο 27.11.2023 200.935 0.559
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ARS USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 8.87 0.025
Επιχείρηση 01.03.2023 14.03 0.039
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία ARS USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 4.526 0.013 USD
Επιχείρηση 01.03.2023 1.818 0.005 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK