Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DZD USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 45.97 0.341
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 29.01 0.215
Τιμή του Υγραέριο 10.06.2024 9 0.067
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 5.34 0.04
Επιχείρηση 01.09.2023 4.68 0.035
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.384 0.003 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.476 0.004 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK