Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DZD USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 45.97 0.316
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 29.01 0.199
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 9 0.062
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 5.34 0.037
Επιχείρηση 01.12.2021 4.578 0.031
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.384 0.003 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.476 0.003 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK