Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DZD USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 45.97 0.338
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 29.01 0.213
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 9 0.066
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 5.34 0.039
Επιχείρηση 01.06.2022 4.578 0.034
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.384 0.003 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.476 0.004 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK