Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DZD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 45.97 0.343
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 29.01 0.216
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 9 0.067
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 5.34 0.04
Επιχείρηση 01.03.2023 4.68 0.035
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.384 0.003 USD
Επιχείρηση 01.03.2023 0.476 0.004 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK