Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DZD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 45.97 0.337
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 29.01 0.212
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 9 0.066
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 5.34 0.039
Επιχείρηση 01.09.2022 4.633 0.034
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία DZD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.384 0.003 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 0.476 0.003 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK