Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.629 1.722
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.609 1.701
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.572 0.605
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.235 1.306
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.524 0.554
Επιχείρηση 01.12.2022 0.425 0.449
This site uses cookies.
Learn more here


OK