Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.579 1.631
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.749 1.807
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 0.723 0.747
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1.157 1.195
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.312 0.322
Επιχείρηση 01.03.2022 0.243 0.251
This site uses cookies.
Learn more here


OK