Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.555 1.686
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.465 1.589
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.549 0.595
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 0.901 0.977
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.34 0.369
Επιχείρηση 01.06.2022 0.25 0.271
This site uses cookies.
Learn more here


OK