Καζαχστάν Τιμές της μεθάνιο, λίτρο, 18-Οκτώβριος-2021

Καζαχστάν Τιμές της μεθάνιο
Λίτρο γαλόνι
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Τιμές της μεθάνιο, 18-Οκτώβριος-2021
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
100.181
165.476
188.414
193.469
288.922
318.414
332.686
458.383
532.928
551.342
566.443
580.355
765.775
0
191.4
382.9
574.3
765.77
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK